ZŠ Horšovský Týn
třída 9.A

zprávy pro rodiče
|<  <<  5/11    >>  >|
14.9.2020
Další epidemiologická opatření
Vzhledem k postupující pandemii Covid-19 v naší zemi ředitelství přistupuje k dalším hygienickým opatřením:
• používání roušek je povinné ve všech prostorech školy mimo vyučovací hodinu a stravování,
• z důvodu omezení stěhování tříd došlo k úpravě rozvrhu tak, aby žáci co nejvíce času strávili ve své kmenové třídě
• přestávky tráví žáci ve svých třídách s nasazenou rouškou; pokud toto žák z lékařského hlediska nemůže splnit, musí mít tento fakt potvrzen lékařem,
• třídu opouští žák pouze na WC, jednání s vyučujícím, při změně třídy nebo na velkou přestávku při využití možnosti jít ven, kde nasazené roušky nejsou nutné; žák je povinen dodržovat rozestupy a základní hygienické zásady,
• návštěvy žáků mezi třídami jsou zakázány,
• do školy nemají přístup děti s rýmou, kašlem, teplotou, nevolností, střevními potížemi, bolestmi kloubů a svalů,
• žáci jsou povinni vyvarovat se jakéhokoliv fyzického kontaktu s ostatními žáky (objímání, podávání rukou apod.),
• každý musí ve zvýšené míře dodržovat již zavedená hygienická opatření (mytí rukou mýdlem a teplou vodou + následná dezinfekce), a to především po fyzickém kontaktu, před každým jídlem, po ojedinělém zakašlání či vysmrkání se.
Děkuji za pochopení V. Táborská
9.9.2020
Zpřísnění koronavirových pravidel
Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace v naší zemi jsou od zítřka zavedeny povinné roušky ve vnitřních prostorech budov. Znamená to, že děti potřebují roušky minimálně na pohyb po chodbě a v šatně školy. Prosím zkontrolujte, zda Vaše děti mají s sebou do školy alespoň dvě roušky.
Děkuji Táborská
1.9.2020
Informace z pedagogické rady
Vážení rodiče, posílám aktuální informace z pedagogické rady:
• Rodiče mají povolen přístup do školy pouze v případě, že jdou osobně řešit nějaký závažný problém. Schůzku je nutné dopředu domluvit a v budově školy rodiče musí mít nasazenou roušku. Pro běžnou komunikaci s vyučujícími a ředitelstvím školy mohou rodiče samozřejmě využívat telefony, e-maily či Bakaláře.
• Pokud se u dítěte objeví i minimální příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), NESMÍ do školy! Je opravdu lepší nechat jej doma, protože my jsme povinni takové dítě okamžitě izolovat a kontaktovat Vás, abyste si pro něho přišli.
•Pokud trpí dítě alergickou rýmou či kašlem nebo má astma, musí mít potvrzení od lékaře.
• Prosíme rodiče, kteří nemohou mít v době vyučování u sebe v práci telefon nebo pracují mimo město, aby do ŽK uvedli také jméno a kontakt na osobu, která je schopná nemocné dítě vyzvednout ze školy.
• Kroužky budou letos omezené - mohou fungovat pouze v rámci ročníků, takže se může stát, že se některé z nich vůbec neotevřou.
Děkuji Vám za pochopení výše uvedených opatření. S pozdravem V. Táborská
25.8.2020
První informace k novému školnímu roku
Vážení rodiče,
příští úterý nám již začíná nový - doufejme, že klidnější - školní rok, a tak bych Vám ráda touto formou nastínila základní informace a organizaci prvního týdne.
S účinností od 1. 9. 2020 se ve školní jídelně z bezpečnostních a hygienických důvodů ruší platby v hotovosti. Strávníci platící v hotovosti v minulém školním roce musí donést potvrzení o zavedení příkazu k inkasu a 800,- Kč na jistinu. Pokud toto neprovedou, nebudou přihlášeni ke stravování. Pokud se Vás tato informace týká, obraťte se prosím na vedoucí školního stravování paní Brichtovou.
V úterý 1. září se s dětmi sejdeme jako obvykle v naší třídě na jednu vyučovací hodinu; s sebou ať si prosím vezmou něco na psaní a klíček od šatní skříňky, protože bychom rozdělili skříňky. Přezouvat se v tento den nebudou. 2.9. do školy přijdou už s přezůvkami, penálem a se všemi učebnicemi, které prosím doma zkontrolujte, vygumujte, případně slepte. Děkuji. Ve středu 2.9. bude končit vyučování celého druhého stupně ve 12,25 h. Na obědy budou děti chodit postupně po ročnících, tudíž počítejte i s případným zdržením. Od čtvrtka 3.9. bude probíhat vyučování dle rozvrhu. Každé dítě je povinné mít ve své tašce roušku uloženou v igelitovém sáčku.
Tolik zatím úvodem, v případě dalších novinek Vás budu informovat. Mnohokrát děkuji za spolupráci V. Táborská.
25.6.2020
Poděkování
Vážení rodiče,
končí nám druhé pololetí školního roku 2019/20, které bylo naprosto nestandardní a výjimečné. Všichni jsme se museli naučit spoustu nových věcí, vyzkoušet dosud nepoužívané postupy i učební metody. Všichni jsme to v uplynulých měsících měli těžké a odpočinek si rozhodně zasloužíme.
Chtěla bych Vám poděkovat za práci i čas, které jste svým dětem v době distančního vyučování věnovali. Poděkování zasloužíte i za trpělivost a porozumění, které jste měli jak pro své děti, tak pro nás, učitele. Společně jsme to zvládli - doufám, že k oboustranné spokojenosti. A pokud ne, máme příležitost vše napravit hned v následujícím školním roce.
Přeji Vám i Vašim dětem krásné, pokud možno bezproblémové léto. V. Táborská
22.6.2020
Předávání vysvědčení
Vážení rodiče,
předávání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6. 2020 od 8,30 h před školou, děti tedy nemusí s sebou mít roušky ani žádné čestné prohlášení a můžeme se sejít všichni najednou. Předpokládám, že bychom do půl hodiny měli být se vším hotovi. V. Táborská
20.6.2020
Upřesnění k výletu
Podle aktuálních informací probíhá v současné době na trati Poběžovice-Horšovský Týn výluka. Nicméně by měla fungovat náhradní autobusová doprava - alespoň to tvrdí internetový server IDOS a vyvěšené sdělení na dveřích železniční kanceláře v Horšovském Týně. Přes snahu dovolat se alespoň na jedno ze zmíněných nádraží se mi bohužel nepodařilo získat nic bližšího, takže uvedeným informacím budeme věřit :-) Podle platného grafikonu by spoj měl odjiždět v 8,30 h, proto bych byla ráda, abychom se v pondělí 22. 6. 2020 na horšovskotýnském vlakovém nádraží sešli nejpozději v 8,20 h. Děkuji Táborská
19.6.2020
Pěší výlet
Vážení rodiče,
s těmi, kteří chodí do školy, jsme se shodli, že bychom mohli uskutečnit jakousi náhradu školního výletu, o který jsme letos přišli. Navrhla jsme, že bychom mohli jít do Sedmihoří, nicméně tato varianta byla všeobecně odmítnuta. Děti nezlákala ani nabídka občerstvení a odpočinku u nás doma, ani zpáteční cesta autobusem. Takže volím časově i fyzicky méně náročnou trasu.
V pondělí 22. 6. 2020 se sejdeme na vlakovém nádraží v Horšovském Týně. Pojedeme do Meclova a zpátky přijdeme pěšky. S sebou: svačinu, pití, něco proti dešti, peníze na vlak, příp. na nějakou dobrotu (v Meclově by měl fungovat obchod). Počítám s tím, že do 11,00 h bychom mohli být zpátky u školy, kde si děti budou moci definitivně vyzvednout věci ze skříněk v šatně (pokud tam ještě něco mají). Je to akce naprosto dobrovolná, nikoho nenutím, ani se nebudu ptát na důvody neúčasti. Samozřejmě mohou přijít všichni, tedy i ti, kteří do školy od 8. 6. nechodí. V. Táborská
29.5.2020
Další informace
Vážení rodiče,
mám pro Vás další informace ohledně plánovaného návratu žáků 2. stupně do školy. Ti, co nahlásili svůj návrat, budou čekat v pondělí 8. 6. 2020 nejpozději v 7,50 h před školou. Musí s sebou mít od Vás podepsané Čestné prohlášení s datem 8. 6. 2020 (posílala jsem včera přes bakaláře) - v opačném případě dítě nebude do školy puštěno. Dále s sebou musí mít minimálně dvě roušky a igelitový sáček na ně. Počítá se s tím, že ve škole strávíme 2 hodiny. Pokud budeme v jedné skupině, děti skončí do 10,00 h. Pokud budeme na dvě skupiny, první parta skončí do 9,30 h, druhá do 11,00 h. Další dny budou děti chodit na konzultace z jednotlivých předmětů, záleží na tom, jak se domluví. Tzn. že někdo bude chodit třeba každý den do školy (v různých časech, klasické vyučovací hodiny nejsou), někdo půjde do školy třeba jenom jednou dvakrát - podle toho, jaké konzultace si domluví. Je mi jasné, že návštěva konzultačních hodin ve škole bude problém především pro dojíždějící děti, proto prosím zvažte i tento fakt. Navíc děti nebudou mít možnost jít na oběd. Následující týden budeme zase zahajovat v pondělí ráno třídnickou hodinou a opět si děti budou domlouvat konzultační hodiny na následující týden - takže si je mohou ubrat, nebo přidat podle vlastního uvážení.
I nadále by do konce školního roku měla probíhat distanční výuka, i když pravděpodobně v menší intenzitě. Za sebe mohu říci, že plánuji i nadále organizovat video vyučování z češtiny, i když se možná přesune na odpoledne, protože dopoledne budu ve škole. Každopádně se počítá s tím, že celé září se bude intenzivně opakovat učivo, které se nyní probírá. Děti nebudou tedy odevzdávat současné učebnice, protože se podle nich budou učit ještě začátkem příštího školního roku.
V následujících dnech by se měly v bakalářích objevit návrhy známek z jednotlivých předmětů s tím, že se hodnotí známky získané do 11. 3. a samozřejmě práce v době uzavření školy, přihlíží se i ke známce v pololetí. Pokud navrhovaná známka je horší než by odpovídalo získaným známkám, je to proto, že se žák neúčastnil distanční výuky a má poslední šanci se známkou něco udělat tím, že doplní chybějící úkoly, příp. má k dispozici konzultační hodiny ve škole.
A na závěr ještě jedna informace: letošní školní rok končí v pátek 26. 6. 2020. V. Táborská
28.5.2020
Návrat žáků do školy
Vážení rodiče,
vzhledem k příznivé epidemiologické situaci se plánuje návrat žáků 2. stupně do školy na pondělí 8. 6. 2020. Nejdříve by proběhla třídnická hodina a poté by si děti domluvily s konkrétními vyučujícími jednotlivých předmětů(kromě výchov)konzultační hodiny. Ty se budou konat v domluveném termínu v následujícím týdnu, tedy do pátku 12. 6. 2020. Distanční výuka se bude konat i nadále v podobě jako dosud - samostudiem, pomocí zasílaných materiálů, úkolů, příp. video hodin.
Protože i nadále platí přísná hygienická opatření, potřebuji od Vás závazné vyjádření, zda Vaše dítě 8. června přijde do školy. Tuto zprávu mi prosím pošlete nejpozději do úterý 2. 6. 2020. Počet přihlášených dětí ovlivní to, zda se nakonec sejdeme v jedné, nebo ve dvou skupinách (maximální počet žáků ve třídě je 15). Přes bakaláře Vám pošlu nařízení ministerstva školství ohledně hygienických opatření ve školách.
Předem děkuji za Vaši zprávu. V. Táborská
|<  <<  5/11    >>  >|

nahoru webmaster