ZŠ Horšovský Týn
třída 9.A

zprávy pro rodiče
1/11    >>  >|
29.6.2022
Poslední zpráva
Vážení rodiče,
zítra rozdáním vysvědčení skončí naše společná čtyřletá cesta základní školou. Chtěla bych Vám tímto způsobem poděkovat za skvělou spolupráci, které jsem si vždy velice vážila. Bylo mi ctí být součástí života Vašich dětí. Dokázaly se popasovat s novými předměty i s rostoucími požadavky vyučujících, s bravurou - mnohdy lépe než my :-) - zvládly distanční výuku i povinné karantény. Můžete být na ně právem hrdí - já na ně rozhodně hrdá jsem! Těší mě, že se nakonec všichni dokázali dostat na střední školy, a jsem přesvědčená o tom, že středoškolské studium zvládnou. A kdyby přece jenom nastal nějaký problém, můžete se kdykoliv na mě obrátit - pokud to bude v mých silách, ráda pomůžu.
Protiepidemiologická opatření bohužel bránila v rozvíjení třídního kolektivu jako celku. Nicméně v posledním měsíci děti naprosto přesvědčivě dokázaly, že umí fungovat i na mimoškolních akcích a že si je dokážou s radostí užít. A to je moc dobře, protože právě na tohle se i po letech vzpomíná.
Přeji Vám i Vaší rodině krásné a klidné prázdniny, hodně zdraví a štěstí. Vašim dětem navíc i úspěšný nástup na střední školu a naprosto bezproblémové minimálně čtyři následující roky. Ať se jim daří co možná nejlépe, protože jsou to děti, které si to NEJ určitě zaslouží. Věra Táborská
21.4.2022
Zvýšení cen obědů ve školní jídelně
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že z důvodu výrazného nárůstu cen potravin jsme nuceni od 1.5.2022 přistoupit ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně, a to: pro žáky ve věku 11-14 let z 27,- Kč na 29,- Kč a pro žáky starší 15 let z 28,- Kč na 31,- Kč. Žádáme Vás, abyste s touto úpravou ceny počítali a případně si upravili limit na platbu obědů u Vaší banky. Děkujeme za pochopení. V. Táborská
14.4.2022
Pohovory s rodiči
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 28. 4. 2022 se od 16:00 h konají ve škole čtvrtletní pohovory s rodiči. Děti mají tuto informaci již napsanou v žákovské knížce - prosím potvrďte svým podpisem, že jste ji četli. Děkuji Táborská
26.1.2022
Informace z Hygieny
Vážení rodiče,
přeposílám Vám informaci paní doktorky z hygienické stanice určenou rodičům, jejichž děti jsou po PCR testu pozitivní: Pokud rodiče pozitivního dítěte vyplní sebetrasování a odešlou ho, nebude je již nikdo kontaktovat. Vše poběží automaticky. Proto musí pořádně uvést rizikové kontakty, aby jim byla nařízena karanténa. Pokud bude někdo potřebovat neschopenku, musí to v dotazníku poznamenat, pak ji dostanou elektronickou formou.
S pozdravem V. Táborská
24.1.2022
Placení obědů
Vážení rodiče,
v poslední době přibývá případů, kdy z různých důvodů neproběhne platba za obědy dětí ve ŠJ z účtu zákonného zástupce. Žádost k úhradě posíláme do banky pravidelně vždy 17. dne v měsíci. Jedná se o úhradu obědů za celý předchozí měsíc. Řediteství školy žádá rodiče žáků, aby si pečlivě hlídali, zda platba z jejich účtu proběhla. Pokud se tak nestane, aby se bezodkladně spojili s vedoucí ŠJ paní Lillovou nebo s účetní paní Brichtovou a situaci řešili. V opačném případě budeme nuceni dětem odběr obědů pozastavit. Děkujeme za pochopení a spolupráci. V. Táborská
20.1.2022
Upozornění
Vážení rodiče,
ve škole máme porouchanou telefonní ústřednu. Z toho důvodu není možné se dovolat do školy včetně školní kuchyně přes pevnou linku. Oprava je zatím v nedohlednu, a proto prosím volejte na mobilní telefony(vedení, vyučující, kuchyně, kancelář). Žáci mají aktuální seznam mobilních telefonů ve své žákovské knížce, popř. je najdete na webu školy v sekci Kontakty. V. Táborská
1.1.2022
Testování žáků od 3. 1. 2022
Vážení rodiče,
především bych Vám chtěla popřát pokud možno bezproblémový rok 2022 plný zdraví, štěstí, klidu a osobní pohody. Vašim dětem přeji především úspěch v přijímacím řízení, zdravý rozum, pevné nervy a vrchovatou porci štěstí, protože - málo platné - i ono hraje důležitou roli v tom, co je čeká.
Seznamte se prosím s přiloženým letákem, který obsahuje aktuální informace ohledně plánovaného testování žáků, které začne s návratem dětí do školy, tedy v pondělí 3. ledna 2022. Naleznete zde informace, jak se bude postupovat v případě pozitivního antigenního testu Vašeho dítěte, příp. jeho spolužáka. Děkuji V. Táborská
v PDF dokumentu
16.12.2021
Poslední školní den r. 2021
Vážení rodiče,
středa 22. prosince je posledním školním dnem roku 2021. Budeme mít 5 hodin třídnických aktivit - děti tedy budou končit ve 12:25 h. V. Táborská
12.11.2021
Od vzdělání k zaměstnání
Vážení rodiče,
v úterý 16. 11. 2021 pořádá Okresní hospodářská komora Domažlice 15. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem Od vzdělání k zaměstnání. Akce proběhne v prostorách MKS Domažlice od 9.00 do 15.00 h a jsou na ni zváni žáci základních škol i jejich rodiče, kteří společně hledají vhodné budoucí uplatnění na trhu práce. Vstup je zdarma pod podmínkou dodržení aktuálních epidemiologických podmínek (certifikát o očkování, potvrzení o prodělání nemoci, negativní PCR test ne starší 3 dnů, negativní antigenní test ne starší 24 hodin)- pro žáky ZŠ je na místě k dispozici antigenní test zdarma.
Pokud budete chtít tuto akci se svým dítětem navštívit, bude jeho absence ve škole omluvena. Některé děti však aktuálně mají vysoké procento zameškaných hodin (ať už vlivem nutné karantény, nemoci či rodinných důvodů), proto prosím zvažte, zda je nutné absentovat ve škole celý den. Výše uvedenou prezentaci lze zhlédnout i po skončení vyučování, příp. můžete "obětovat" poslední hodiny.Děkuji za pochopení Táborská
6.11.2021
Pondělní testování
Vážení rodiče,
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v našem okrese proběhne v pondělí 8.11. a 15.11. antigenní testování žáků, které se uskuteční vždy 1.vyučovací hodinu. Děti přijdou do školy s nasazenou nanorouškou či respirátorem (včetně očkovaných) a jako každý den si umyjí a vydezinfikují ruce. Sundat si respirátor (roušku) budou moci až po dokončeném testování. Pokud si někdo přinese svůj vlastní test, provede jej společně se třídou. V případě pozitivity dítěte Vás budeme neprodleně telefonicky informovat, proto prosím buďte k dostižení na telefonu. Jestliže někdo z dětí nebude ve škole přítomen v pondělí, ale přijde až v průběhu týdne, musí jít neprodleně po vstupu do školy do ředitelny a požádat o otestování!
Hezký víkend V. Táborská
1/11    >>  >|

nahoru webmaster