ZŠ Horšovský Týn
třída 9.A

dokumenty školy

VYBRÁNO ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU


Výňatek z klasifikačního řádu školy:

Článek 12 – Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů je považováno za jeden z prostředků k naplňování výchovně vzdělávacích cílů daných ŠVP Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. Je součástí svědomité přípravy žáka na vyučování. Jejich cílem je prohlubování a upevňování dovedností a znalostí žáků. Z tohoto důvodu je jejich zadávání plně v kompetenci vyučujících všech předmětů. Domácí úkoly musejí být přiměřené věku žáka a v rozsahu probraného učiva. Vypracování domácích úkolů je pro všechny žáky povinné. Jejich neplnění je považováno za porušení školního řádu (neplnění povinností) a lze za to žákům ukládat výchovná opatření v rozsahu vyhlášky 17.

Domácí úkoly mohou být hodnoceny slovně, popřípadě známkou. Hodnocení má pro žáka a jeho zákonného zástupce pouze oznamovací hodnotu o tom, jak žák ovládá probrané či probírané učivo. Toto hodnocení však není zahrnuto do celkového hodnocení žáka a není použito při hodnocení žáka na vysvědčení.


nahoru webmaster