ZŠ Horšovský Týn
třída 8.A

zprávy pro rodiče
1/8    >>  >|
17.1.2021
Pololetní vysvědčení
Vážení rodiče,
blíží se konec prvního pololetí letošního školního roku. Při hodnocení dětí se bude vycházet ze známek, které máte všichni možnost vidět v Bakalářích (známek jak z prezenční, tak z distanční výuky). Zohledňovat se bude také aktivita při on-line hodinách, způsob plnění zadaných úkolů a celkový přístup dětí k distanční výuce.
Co se týká předávání vysvědčení, bude probíhat v souladu s platným mimořádným opatřením. Pokud by 28.1.2021 nebylo možné žákům ve škole vydat písemný výpis vysvědčení, zpřístupníme tentýž den náhled klasifikace za 1. pololetí v Bakalářích. Písemný výpis vydáme až po nástupu žáků do prezenčního vyučování. Nebudeme předbíhat, uvidíme, jak se nakonec epidemiologická situace vyvine. V. Táborská
5.1.2021
Výdej obědů
Od zítřka 6. 1. 2021 dochází k časové úpravě ve vydávání obědů do jídlonosičů žákům, kteří jsou na distanční výuce. Oběd je možno vyzvednout u okénka pro cizí strávníky v čase od 10:30 do 13:00 hod. Žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášené. Pokud tedy budete mít zájem o školní oběd, je nutné si jej s časovým předstihem přihlásit.V. Táborská
1.1.2021
Výuka po Novém roce
Vážení rodiče,
do roku 2021 bych Vám ráda popřála hodně klidu, pohody, štěstí, Vašim dětem co nejdříve návrat k prezenčnímu vzdělávání, Vám pevné nervy a všem pevné zdraví!
Určitě jste zaznamenali, že od pondělí 4.ledna opět nebude možná prezenční výuka ve škole, ale přecházíme opět na distanční výuku, která bude probíhat vpodstatě stejně jako před 30. listopadem. On-line hodiny budou zadány v kalendáři, účast na nich je pro děti povinná, a proto je nutné omlouvat případnou absenci (omluvenku prosím zapsat do žákovské knížky, ofotit a poslat na můj školní e-mail). Máme před sebou pár týdnů na uzavření pololetních známek, proto apeluji na plnění všech zadávaných úkolů a jejich včasné odesílání vyučujícím ke kontrole.
V době distanční výuky mají děti automaticky odhlášený oběd, nicméně mají nárok na dotovaný oběd, který si však musí individuálně přihlásit. Prozatím platí pravidlo, že si pro oběd mohou děti chodit s jídlonosiči pouze k okénku pro výdej jídla pro cizí strávníky (vchod vedle rampy u ŠJ, děti musí mít podepsaný čip)v době od 10,30 do 11,00 h.Samozřejmě účast dětí na on-line hodinách je prioritní. Pokud by se nějak upravoval čas pro vyzvedávání oběda, budu Vás o tom co nejdříve informovat. V. Táborská
17.12.2020
Vánoční prázdniny
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí ministerstva školství jsou vánoční prázdniny prodlouženy o dva dny, tedy o 21. a 22. 12. 2020. Distanční výuka v těchto dnech tedy nebude probíhat, v provozu není ani školní jídelna. Pokud během svátků nenastanou nějaké změny, do škol se budeme vracet v pondělí 4. 1. 2021 v zavedené rotační výuce. To znamená, že třída 8. A bude od tohoto data týden na distanční výuce a do školy nastoupí až v pondělí 11. 1. 2021.
Přeji Vám klidné a bezproblémové vánoční svátky a do nového roku asi jediné: aby byl normálnější než ten právě končící. V. Táborská
1.12.2020
Dotaz
Vážení rodiče,
prý se dnes vyskytl nějaký problém s výdejem objednaného oběda. Pokud se to stalo Vašemu dítěti, prosím ozvěte se mi na Bakaláře nebo na e-mail.
Děkuji Táborská
24.11.2020
Rotační výuka
Vážení rodiče,
v rámci uvolňování protiepidemiologických opatření od příštího pondělí znovu obnovujeme rotační výuku, tzn. část druhého stupně zůstává na distanční výuce doma, část se vrací do školy k prezenční výuce a po týdnu se obě skupiny vymění. V pondělí 30. 11. 2020 osmáci nastupují do školy a víceméně pojedou podle stávajícího rozvrhu, pouze tělesná výchova poslední hodinu odpadá. Hned v pondělí první vyučovací hodinu budeme mít třídnickou, na které sdělím další podrobnosti. Důležité je, že děti nemají automaticky přihlášené obědy - pokud budou chtít chodit na oběd, musíte je přihlásit nejpozději do čtvrtka do půlnoci předcházejícího týdne (tedy pro příští týden je to do 26. 11. 2020). V době distanční výuky si mohou děti chodit pro obědy pouze s jídlonosiči od 10,30-11,00 h.
S pozdravem V. Táborská
15.11.2020
Výběr střední školy
Vážení rodiče,
pokud by děti chodily do školy, obdržely by v těchto dnech příručku, ve které jsou uvedeny veškeré aktuální střední a učňovské školy. Vzhledem k tomu, že stále trvá distanční výuka, posílám Vám odkaz na Atlas školství online. Tato příručka je primárně určena žákům, kteří v letošním školním roce ukončí základní školu a měly by si tedy začátkem roku 2021 podávat přihlášky k dalšímu studiu, nicméně i pro ostatní může být užitečná. Minimálně se můžete zorientovat v nabídce středních škol a můžete si ušetřit čas v příštím roce. V. Táborská
atlas školství
15.11.2020
Hodnocení čtvrtletní práce
Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci a platným vládním nařízením neproběhnou ve čtvrtletí klasické třídní schůzky.Do pátku 20. 11. 2020 budou na Bakalářích zapsány známky za první čtvrtletí letošního školního roku. Pokud budou vyučující chtít uvedenou známku nějak komentovat, přijde vám zpráva prostřednictvím Bakalářů. Pokud budete chtít nějaké bližší vysvětlení ke známce Vy, prosím kontaktujte rovnou příslušného vyučujícího.
Děkuji V. Táborská
2.11.2020
Juniorfest 2020
Vážení rodiče!
I přes to, že současná epidemiologická situace není příznivá, uskuteční se letos již 13. ročník mezinárodního filmového festivalu Juniorfest. Samozřejmě v dosti pozměněné podobě, a protože považuji "novou" podobu Juniorfestu za velmi dobrou, dovolte mi pár informací. JUNIORFEST 2020 se přesouvá do online prostoru, a to:
od 6. do 12. listopadu 2020 se můžete těšit každý den od 16:00 do 18:00 na živé studio Juniorfest LIVE. Záměr organizátorů je nabídnout dětem i dospělým rozhovory se známými osobnostmi, soutěže, online workshopy, ale i filmy. Vše bude zdarma dostupné na www.juniorfest.cz.
od 13. do 22. listopadu 2020 bude v nabídce 20 filmů, které budou k dispozici na Juniorfest ONLINE. Děti i vy si můžete sami vybrat X filmů, zaplatíte si je a můžete se na ně kdykoliv v průběhu konání festivalu podívat. Cena v takovém případě je 49,- Kč na osobu. Existuje i možnost udělat jakousi třídní akci - vybrat dětem film (nebo si jej mohou vybrat samy) a zaplatit za třídu 500,- Kč. Je jasné, že už při počtu 11 to děti vyjde levněji a čím více jich bude, tím bude "vstupné" levnější.
Přikládám filmovou přílohu, ve které najdete nejen stručné synopse nabízených filmů, ale také podrobnosti týkající se způsobů objednání a placení filmů.
Je dobře, že se Juniorfest přeze všechno uskuteční. A aby se mohl ukutečnit v tradičním duchu i v přístím roce, můžeme mu pomoci právě tím, že si pustíme film. V. Táborská
leták juniorfest
25.10.2020
Materiály ministerstva školství
Vážení rodiče a děti,
jsou před námi prodloužené podzimní prázdniny. V této souvislosti jsme obdrželi materiály z ministerstva školství týkající se současné situace v naší zemi. Dávám Vám je k dispozici, abyste si je mohli v klidu přečíst. Je jenom na Vás, do jaké míry je budete akceptovat. Čím dříve se současná epidemiologická situace začne lepšit, tím dříve bychom se mohli vrátit k normální výuce ve škole. Prosím nezapomeňme na to před následujícími dny volna.
Děkuji V. Táborská
doporučené odkazy
leták pro 2. stupeň
1/8    >>  >|

nahoru webmaster