ZŠ Horšovský Týn
třída 8.A

zprávy pro rodiče
1/9    >>  >|
14.6.2021
Prezenční výuka
Vážení rodiče,
pozitivita na Covid-19 nebyla podstoupenými PCR testy prokázána, a proto od úterý 15. 6. 2021 třída 8. A nastupuje znovu na prezenční výuku do školy. Platí aktuální rozvrh hodin. V. Táborská
13.5.2021
Konec rotační výuky
Vážení rodiče,
jak jste se již zřejmě z médií doslechli, od příštího pondělí 17. května oficiálně končí rotační výuka na naší škole. Děti tedy budou pokračovat v prezenční výuce ve škole s rozvrhem platným od začátku školního roku. I nadále se bude ve škole testovat (zatím to vypadá na testování 1x týdně, a to v pondělí ráno)- pokud žák nebude v pondělí přítomen na testování, musí test absolvovat, jakmile přijde do školy. Stále budou nutné nasazené roušky či respirátory po celou dobu vyučování, musí se i nadále dodržovat zvýšená hygiena rukou, i nadále bude omezen pohyb žáků po chodbách. Určité omezení bude trvat ve výuce tělesné a hudební výchovy, mělo by se však rušit nařízení o homogenitě skupin (např. při výuce cizího jazyka budou moci spolu v jedné učebně být žáci různých tříd).
V. Táborská
7.5.2021
Aktuální prospěch dětí
Vážení rodiče,
ode dneška by v Bakalářích měly být zveřejněny návrhy známek dětí za uplynulé čtvrtletí. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz k navržené známce, příp. byste chtěli získat doplňující informace, obraťte se prosím na konkrétního vyučujícího daného předmětu. Děkuji Táborská
5.5.2021
Pondělní návrat do školy

Vážení rodiče,
v pondělí 10. 5. 2021 se třída 8. A vrací v rotační výuce do školy. Znamená to, že děti musí být před tím otestovány – posílám odkaz na video ukázku, jakým způsobem budou testy probíhat, přikládám i leták s návodem. Děti se nemusí ničeho bát, opravdu to není nic hrozného a testování s přehledem zvládají i prvňáčci. Pokud byste nechtěli, aby Vaše dítě bylo testováno výtěrem z nosu, přinese si s sebou do školy vlastní test, který ale MUSÍ být schválen ministerstvem (určitě se o tomto ujistěte při jeho koupi!!). Test si provede dítě samo, případně ve spolupráci s Vámi ve vestibulu školy ráno ve stejnou dobu, jako budeme testovat ve třídách. V případě, že by Vaše dítě bylo v testu pozitivní, budete jej muset vyzvednout ve škole – počítejte tedy prosím i s touto eventualitou. Dítě nemusí být testováno, pokud prodělalo onemocnění a od jeho zjištění neuplynulo více než 90 dní. Je ovšem nutné, aby mělo s sebou potvrzení od dětského lékaře (nemůžeme brát žádné SMS zprávy ani e-maily). Děkuji za pochopení.

V pondělí děti budou čekat před školou, nejpozději v 7:40 si je vyzvednou vyučující a odvedou do školy. Je nutné, aby měly s sebou veškeré školní pomůcky a potřeby – od 2. vyučovací hodiny bude probíhat výuka podle rozvrhu. Ten může být poněkud změněn, sledujte proto prosím Bakaláře. Od pondělí mají děti automaticky přihlášené obědy. V. Táborská

Instruktáž pro školy - YouTube

Informační leták

29.4.2021
Obědy v době rotační výuky
Vážení rodiče,
v době rotační výuky budou mít děti automaticky přihlášeny obědy na ten týden, který půjdou do školy. Pokud obědy nebudete chtít, musíte si je tedy sami odhlásit. V době, kdy bude probíhat distanční výuka doma, jsou obědy odhlášeny. Máte ale možnost si pro ně chodit do jídlonosičů v době od 10:30 do 12:30 h. Obědy však musíte včas objednat - nejpozději ve čtvrtek předcházejícího týdne.V. Táborská
28.4.2021
Návrat do škol
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální dobré epidemiologické situaci v našem kraji dojde od pondělí 3. 5. 2021 k částečnému návratu dětí do školy. Opět se vrátíme k tzv. rotační výuce, kterou jsme už vyzkoušeli v prosinci 2020. Spočívá v tom, že jeden týden bude část žáků chodit do školy a druhá čast má distanční výuku doma. V pondělí do školy nastupují z druhého stupně žáci 6. a 7. ročníků. Naše třída tedy pokračuje v distanční výuce a do školy půjdeme (pokud se nic nezmění) v následujícím týdnu, tedy od pondělí 10. května.
Příští týden Vám pošlu odkaz na video s návodem na testování, aby se na to děti mohly dopředu podívat. Zatím platí povinné testování dvakrát v týdnu (pondělí, čtvrtek) a nasazené respirátory v průběhu celé výuky ve škole včetně přestávek. Jestliže by došlo k jakékoliv změně, budu Vás včas informovat.
Budeme věřit, že se začíná blýskat na lepší časy. V. Táborská
26.1.2021
Pololetní vysvědčení
Vážení rodiče,
vzhledem ke skutečnosti, že i nadále trvá distanční výuka, není možné vydat žákům výpisy vysvědčení osobně. Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude ve čtvrtek 28. 1. 2021 v dopoledních hodinách zpřístupněno žákům i jejich zákonným zástupcům v náhledu prostřednictvím Bakalářů (viz pololetní klasifikace). Písemný výpis bude žákům předán v okamžiku, kdy přejdou na prezenční výuku.
Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se pololetního hodnocení Vašeho dítěte, prosím kontaktujte mě. Děkuji Táborská
17.1.2021
Pololetní vysvědčení
Vážení rodiče,
blíží se konec prvního pololetí letošního školního roku. Při hodnocení dětí se bude vycházet ze známek, které máte všichni možnost vidět v Bakalářích (známek jak z prezenční, tak z distanční výuky). Zohledňovat se bude také aktivita při on-line hodinách, způsob plnění zadaných úkolů a celkový přístup dětí k distanční výuce.
Co se týká předávání vysvědčení, bude probíhat v souladu s platným mimořádným opatřením. Pokud by 28.1.2021 nebylo možné žákům ve škole vydat písemný výpis vysvědčení, zpřístupníme tentýž den náhled klasifikace za 1. pololetí v Bakalářích. Písemný výpis vydáme až po nástupu žáků do prezenčního vyučování. Nebudeme předbíhat, uvidíme, jak se nakonec epidemiologická situace vyvine. V. Táborská
5.1.2021
Výdej obědů
Od zítřka 6. 1. 2021 dochází k časové úpravě ve vydávání obědů do jídlonosičů žákům, kteří jsou na distanční výuce. Oběd je možno vyzvednout u okénka pro cizí strávníky v čase od 10:30 do 13:00 hod. Žáci na distanční výuce mají obědy automaticky odhlášené. Pokud tedy budete mít zájem o školní oběd, je nutné si jej s časovým předstihem přihlásit.V. Táborská
1.1.2021
Výuka po Novém roce
Vážení rodiče,
do roku 2021 bych Vám ráda popřála hodně klidu, pohody, štěstí, Vašim dětem co nejdříve návrat k prezenčnímu vzdělávání, Vám pevné nervy a všem pevné zdraví!
Určitě jste zaznamenali, že od pondělí 4.ledna opět nebude možná prezenční výuka ve škole, ale přecházíme opět na distanční výuku, která bude probíhat vpodstatě stejně jako před 30. listopadem. On-line hodiny budou zadány v kalendáři, účast na nich je pro děti povinná, a proto je nutné omlouvat případnou absenci (omluvenku prosím zapsat do žákovské knížky, ofotit a poslat na můj školní e-mail). Máme před sebou pár týdnů na uzavření pololetních známek, proto apeluji na plnění všech zadávaných úkolů a jejich včasné odesílání vyučujícím ke kontrole.
V době distanční výuky mají děti automaticky odhlášený oběd, nicméně mají nárok na dotovaný oběd, který si však musí individuálně přihlásit. Prozatím platí pravidlo, že si pro oběd mohou děti chodit s jídlonosiči pouze k okénku pro výdej jídla pro cizí strávníky (vchod vedle rampy u ŠJ, děti musí mít podepsaný čip)v době od 10,30 do 11,00 h.Samozřejmě účast dětí na on-line hodinách je prioritní. Pokud by se nějak upravoval čas pro vyzvedávání oběda, budu Vás o tom co nejdříve informovat. V. Táborská
1/9    >>  >|

nahoru webmaster