ZŠ Horšovský Týn
třída 8.A

zprávy pro rodiče
|<  <<  9/9  
17.9.2018
Žákovské knížky
Už jste zjistili, že žákovské knížky jsou oproti předcházejícím létům trochu jiné - každý předmět zde má svoji stránku, resp. polovinu stránky na každé pololetí. Pro Váš přehled o známkách v jednotlivých předmětech je toto řešení určitě dobré, trochu problematické je podepisování žákovských knížek. V žádném případě netrvám na tom, abyste podepisovali každou známku zvlášť. Uplně postačí, když jednou za 2 - 3 týdny prolistujete žákovskou knížku a svým podpisem potvrdíte, že o zapsaných známkách víte (prosím u každého předmětu).
Určitě se podívejte i na zapomínání a na jiná sdělení. U zapomínání toleruji do 10 záznamů za čtvrtletí (obvykle to vychází do rodičovské schůzky či do pololetního vysvědčení), v případě častějšího zapomínání začínáme na napomenutí třídního učitele. Prosím pozor: do zapomínání zapisujeme vpodstatě vše - úkoly, pomůcky, sešity, učebnice. Do jiných sděleních obvykle zapisujeme změny v rozvrhu, vybírání peněz, plánované kulturní akce, exkurze. Poprosila bych Vás, abyste i tyto záznamy podepisovali - poslední zápis se týká vybírání poplatku za čtvrtky a papíry. Pokud je toto sdělení Vámi podepsané, počítám s tím, že peníze posíláte, příp. pošlete co nejdříve.
Děkuji Vám za čas věnovaný žákovské knížce a doufám, že to bude vždy čas příjemný, bez větších pohrom. V. Táborská
8.9.2018
Třídnické hodiny
Vzhledem k rozhodnutí ředitele školy zavádíme v letošním školním roce pravidelné třídnické hodiny, které by měly být prostorem pro řešení nejrůznějších třídnických záležitostí i vztahů mezi dětmi ve třídě. Je opravdu důležité, abychom nějaké případné neshody a spory podchytili hned v základu a aby případně nepřerostly ve velký problém. Já třídnickou hodinu beru i jako možnost, jak více děti poznat a porozumět jim. Samozřejmě - je to další čas, který musí trávit ve škole. Společně jsme se shodli, že by asi bylo dobré využít nějaké volné hodiny, než abychom tam byli odpoledne 7. hodinu. Děti si odhlasovaly pondělí. Takže: třídnická hodina se bude konat pravidelně jednou za 14 dní v pondělí 5. vyučovací hodinu počínaje 17. zářím. Pokud by byl státní svátek nebo jiné volno, třídnickou posuneme o týden. Děti si dojdou po 4. hodině na oběd, poté se sejdeme ve třídě a vyřešíme, co bude nutné. Je jasné, že někdy nám to zabere třeba 20 minut, jindy to nedořešíme ani do zvonění - to si dnes netroufám odhadnout. Pokud by opravdu nebylo co řešit, v žádném případě je tam nebudu zbytečně zdržovat a děti budou mít ještě i čas se alespoň projít venku. Šestou hodinu potom mají normální výuku.
Věřím, že i Vám přijde konání třídnické hodiny důležité a užitečné a že to nebudete považovat za zbytečné. Věra Táborská
5.9.2018
Pochvala a prosba
Jsem ráda, že hned v druhé zprávě mohu chválit - Vás i Vaše děti. Prohlášení zákonných zástupců máme k dnešnímu dni všechna podepsaná a odevzdaná, žákovské knížky jsou až na dvě výjimky podepsané, zítra doladíme ještě zdravotní pojišťovny a telefony, zámky na skříňkách už má naprostá většina dětí. Začátky školních roků jsou vždycky hektické, a pokud to funguje tak, jak má, jde to jako po drátku.
Do konce týdne budou mít děti většinu učebnic, měly by vědět, jaké sešity po nich budeme chtít. Prosím dohlédněte na to, aby měly vše podepsané a obalené, i když je mi jasné, že některé učebnice mají natolik atypický tvar, že sehnat správný obal je opravdu umění. Děkuji Táborská
2.9.2018
Vážení rodiče!
Vítejte na stránkách naší třídy 6. A. Myslím si, že by bylo vcelku užitečné je provozovat a využívat pro Vaši lepší informovanost. Je samozřejmé, že jako základní informační zdroj funguje žákovská knížka, v případě nutnosti určitě využívejte telefony, příp. přijďte osobně do školy. V průběhu školního roku se však vyskytnou situace, které mění zaběhnuté věci z hodiny na hodinu. My je s dětmi sice zapíšeme do žákovské knížky, ale ne vždy daná informace včas dorazí až k Vám. Pokud tedy stojíte o to, abyste věděli včas, že Vašemu dítěti např. daný den odpadá poslední hodina, a tím pádem že bude končit dříve, pošlete mi prosím se jménem dítěte Vaši e-mailovou adresu. Na tu Vám přijde upozornění vždy, když se na třídních stránkách objeví aktualita. Na jedno dítě můžete napsat i více adres. Upozornění na e-mail ve Vaší schránce lze zasílat jako SMS; toto lze nastavit v součinnosti s Vaším mobilním operátorem. Předem Vám děkuji. Do nového školního roku vykročte Vy i Vaše děti pravou nohou a ničeho se neobávejte - společně to určitě zvládneme! Věra Táborská
|<  <<  9/9  

nahoru webmaster